Gas en water


Gas en water horen er gewoon te zijn. Maar hoe gewoon is het eigenlijk dat u over beide beschikt? Verouderde leidingen, verstopte afvoeren, lekkages; allemaal zaken waar u niet aan wilt denken. Toch komen ze nog steeds veelvuldig voor.

Electron verzorgt nieuw aanleg, vervanging, verplaatsing of zelfs hele projecten met renovatie voor al uw werkzaamheden aan gas- en waterleidingen, inclusief de afvoer.

Naast het gas en water zijn we er ook voor het plaatsen of vervangen van uw CV installatie.

Meer weten? Neem contact op met Electron en wij komen graag eens langs voor een eerste kennismaking.